Adatvédelmi nyilatkozat


A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Bravo Travel Kft. (U-000840) (továbbiakban Üzemeltető) az általa működtetett www.bravotravel.hu URL címen elérhető portál rendszer (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételére valamint a Szolgáltatás keretein belül üzemelő fórumokra, illetve hírlevélre való jelentkezés regisztrálására adatokat kér be, a szolgáltatást használni kívánó szervezetektől és magánszemélyektől. Az Üzemeltető a regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezés helyére, a bejelentkezéskor használt szoftverek típusára, vagy a bejelentkezés időpontjára utaló) adatokat csak statisztikai célú felhasználásra, anonimizált formában gyűjti, rögzíti.
 
Az Üzemeltető a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival. Az Üzemeltető a regisztrációs eljárás során beszerzett adatokból a Szolgáltatásra az Üzemeltetővel kötött Felhasználói szerződéssel rendelkező Szerződött Partnerek számára elérhetővé teszi a Szolgáltatás működéséhez és a tranzakciók lebonyolításához feltétlenül szükséges Felhasználói adatokat (ilyenek például a levelezési cím és név, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, email cím), a Felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul az előzőekben leírt adatszolgáltatáshoz.
 
Az Üzemeltető a regisztrációs eljárás során a regisztrációt befejező felhasználók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (cookie-kat) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az Üzemeltető számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet az Üzemeltetővel. A Felhasználó bármikor törölheti számítógépéről ezeket a cookie-kat. Ezt az eljárást az Üzemeltető szigorúan betartja. A Felhasználóknak technikai okok miatt kell elfogadni a cookie-k használatát.
 
Az Üzemeltető, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs eljárás során rögzített adatok titokban maradásáért, nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.
 
Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.
 
Nyilvántartási szám: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Bravo Travel Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-132227/2017.
 
 
 
 
Idevonatkozó rendelkezések:
 
1992. évi LXIII. Törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 
1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről